Home

Bemoeizorg richt zich op mensen met complexe, meervoudige problematiek. Het gaat hierbij om mensen met psychische, psychiatrische, verslavings- en sociale problemen of een combinatie daarvan. Mensen kunnen hiervan in de war zijn, geïsoleerd raken, vereenzamen, zichzelf verwaarlozen en/of erg achterdochtig zijn naar hulpverleners of instanties.

Door hun problemen kunnen ze overlast geven aan hun omgeving of de omgeving maakt zich zorgen om hen. In veel gevallen zijn zij niet in staat om gebruik te maken van de reguliere hulpverlening en zijn er te weinig mensen op wie ze terug kunnen vallen voor steun. “Zorgwekkende zorgmijders” is een begrip dat je in dit verband vaak hoort.

Bemoeizorg steekt – letterlijk en figuurlijk – de handen uit naar deze mensen en helpt hen op weg naar de bestaande zorg en hulpverlening.
 

# #
#
# #

Bernheze – Boekel – Boxmeer – Cuijk – Grave – Landerd – Lith – Maasdonk – Mill – Oss – Sint-Anthonis  Sint-Oedenrode – Uden – Veghel; een regio van circa 330.000 mensen