• STICHTING MAATSCHAPPELIJKE OPVANG HET VERDIHUIS

  SMO Verdihuis 

  • Zet zich in voor kwetsbare volwassenen, jongeren en gezinnen die de grip op hun leven kwijt zijn met (tijdelijke) dakloosheid tot gevolg.
  • Biedt opvang en woonbegeleiding in de eigen omgeving of in een woning van ons.
  • Levert integrale zorg op gebied van huisvesting, financiën, dagbesteding, sociale contacten, psychische en lichamelijke gezondheid, zingeving en praktisch functioneren.
  • De begeleiding richt zich op het hier en nu én op de toekomst.
  • Werkt vanuit de visie van herstelwerk, die uitgaat van de kracht en de hulpbronnen van de cliënt zelf.
  • Werkt nauw samen met andere professionals, zoals huisartsen, GGZ, verslavingszorg, reclassering, maatschappelijke werk en welzijnsorganisaties.
  • Heeft een capaciteit van 200 plaatsen verspreid over de diverse afdelingen en ondersteunt +- 1000 cliënten per jaar.

  Onze kracht

  Onze kracht ligt in de relatie en omgang met onze doelgroep. Hierbij putten we uit jarenlange ervaring en medewerkers die onder andere geschoold zijn in herstelwerk (krachtgerichte basis methodiek). Wij vinden dat de belangrijkste persoon in de begeleiding de persoon zelf is samen met zijn directe omgeving. De focus ligt niet op de problemen, maar op de mogelijkheden en krachten van deze persoon. We kijken naar de vraag achter de vraag, dit is voor ons vanzelfsprekend. We nemen de problemen niet uit handen, maar ondersteunen in het versterken van het zelf oplossend vermogen.