Als meedoen niet vanzelf gaat...

 

Edith Govers is werkzaam bij het Verdihuis en betrokken bij de oprichting van de Pitstop.

 

Iedereen wil meedoen!

Participeren is een veel gebruikte term en betekent eenvoudigweg: meedoen in de samenleving. Meedoen is voor iedereen belangrijk. Mensen willen volwaardig onderdeel zijn van de maatschappij. Het gaat om werken, maar ook om het hebben van sociale contacten, het deelnemen en bijdragen aan de maatschappij, het opdoen van vaardigheden. Sommige mensen kunnen dit op eigen kracht, anderen hebben daarbij ondersteuning nodig.

Maar wat als meedoen niet vanzelf gaat?

Meedoen is alleen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Sommige mensen zijn op een punt in hun leven dat meedoen in de maatschappij geen prioriteit is in hun dagelijks leven. Zij zijn druk bezig te overleven in de situatie waarin zij zich bevinden. Voor een groot deel van de cliënten van het Verdihuis betekend dit dat ze dakloos zijn, dit dreigen te worden of zijn geweest en hun prioriteiten liggen vooral in de zorg van hun eerste levensbehoeftes. Als deze mensen met hulp de zaken bijna weer op orde hebben, komt het meedoen in de maatschappij pas weer aan de beurt en dit valt hen soms zwaar. Na het overwinnen van hun problemen moeten ze ook weer wennen aan de eisen die de samenleving stelt. Hierdoor is meedoen opeens erg moeilijk, lastig en erg spannend geworden. Deze mensen willen wél meedoen in de samenleving, maar hebben daarvoor nog onvoldoende mogelijkheden kunnen ontwikkelen of zijn door hun huidige leefsituatie nog onvoldoende herstelt om (volledig) mee te doen in de maatschappij.

Het verdihuis doet mee!

Het Verdihuis wil de ondersteuning aan deze mensen vergroten door ze een plek te geven waar ze zelf regie kunnen nemen in het terugkeerproces naar meedoen in de maatschappij. Het Verdihuis wil, door het opzetten van “Pitstop Multi Centrum Oss” in een nabijgelegen pand, deze ondersteuning vergroten en daardoor nog meer aan te sluiten in de behoeftes die mensen op dat gebied hebben. Het doel Pitstop is dat het een plek gaat zijn waar cliënten, ex-cliënten, werkgevers, ervaringsdeskundigen, wijkbewoners, gemeentelijke instellingen en andere betrokkenen op een laagdrempelige manier elkaar kunnen vinden. Het aanbod van activiteiten zal zich richten op dagbesteding, zelfontwikkeling en het vergroten van eigen kracht met mede als doel de mensen weer mee te laten doen in de maatschappij en in de particuliere arbeidsmarkt.

Pitstop Multi Centrum Oss bevindt zich op dit moment in de opstartfase.

Houdt de website en de facebookpagina in de gaten voor updates over de voortgang van het project!

 

Edith Govers

Maart 2017