Beschermd wonen

Wat is Beschermd wonen?

Beschermd wonen is een vorm van wonen met begeleiding voor mensen met psychische en psychosociale problemen. Het is een combinatie van zorg en wonen.

 

Hoe helpen we je?

We bieden ondersteuning en begeleiding op maat op verschillende leefgebieden om de draad van het gewone leven weer op te pakken. We helpen je met het structureren van je dag, het op orde houden van je huishouden en het vergroten van je dagelijkse activering en zelfredzaamheid. Samen kijken we naar je toekomstplannen en formuleren we doelen om deze te behalen.

Wanneer kunt u beschermd wonen?

  • u bent 18 jaar of ouder
  • u heeft psychische en/of psychosociale problemen
  • u kunt ondanks behandeling en professionele begeleiding (nog) niet zelfstandig wonen

Hoe meld ik me aan?

Heeft u al een indicatie? Of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen via het contactformulier hier op de pagina en bekijken we samen of het Verdihuis u de woonplek en begeleiding kan bieden die u nodig heeft.

Heeft u nog geen indicatie? Dan gaat de aanmelding via de zorgafdeling van uw gemeente.

Vorige pagina