Kleinschalige opvang

Wat is kleinschalige opvang?
Kleinschalige opvang kan worden ingezet als vervolg op crisisopvang of wanneer je een vorm van begeleiding nodig hebt, maar je hebt (nog) geen woonplek. In de kleinschalige opvang werk je, ondersteund door je begeleider aan werk of dagbesteding, beheren van je huishouding en financiën en aan opbouwen van je netwerk.
   

Kleinschalige opvang voor moeder/vader en kind
Het Verdihuis heeft kleinschalige opvangplekken waar je als moeder met je kind(eren) tijdelijk kunt wonen. In een moeder-kind voorziening woon je samen met andere moeders en kinderen, wanneer je geen mogelijkheid hebt op een andere verblijfplek.

Hoe helpen we je?

De begeleiding is laagdrempelig en praktisch. Dit houdt in dat je samen met een trajectbegeleider, en als dat nodig is een financieel begeleider, in kaart brengt welke doelen jij hebt en maak je samen een begeleidingsplan hoe je die doelen wil gaan bereiken. Er worden afspraken gemaakt over hoe vaak je begeleiding krijgt en welke praktische ondersteuning je precies nodig hebt.

De zorg van opvang voor moeders met kinderen is vergelijkbaar met de kleinschalige opvang. In een Moeder Kind Huis wordt naast het traject van de ouder, ook het kind in beeld gebracht. Opvoeding en een veilige ontwikkeling staan centraal. Er wordt gewerkt met de Veerkracht Methode. Veerkracht doet een beroep op de veerkracht en het herstelvermogen van een kind. Het laat het zelfvertrouwen groeien. Veerkracht laat zien dat herstel mogelijk is en dat je hier als gezin, hulpverlener en hulpbronnen op kan en mag vertrouwen. Veerkracht geeft hoop voor de toekomst. Meer uitleg over Veerkracht is te vinden bij “informatie voor hulpverleners”.

Hoe verloopt de aanmelding?

Aanmelding verloopt via de zorgafdeling van je eigen gemeente. Mocht je meer informatie willen dan kan je via het contactformulier op deze website je gegevens achterlaten en nemen wij telefonisch contact met je op.

Vorige pagina