Basisteam Land van Cuijk

 Basisteam Land van Cuijk biedt laagdrempelige ondersteuning waardoor je er niet alleen voor staat!


Problemen op je werk, school of met financiën, met eenzaamheid, verslaving en/of je psychische gezondheid?
Basisteam Land van Cuijk biedt laagdrempelige ondersteuning waardoor je er niet alleen voor staat!
Wij luisteren en kunnen helpen bij het zo zelfstandig mogelijk oplossen van de problemen.
Als hulp of ondersteuning wenselijk is, maken we een afspraak voor een persoonlijke intake.
We spreken af op een plek waar jij je prettig voelt. Het is onze kracht dat we je ondersteunen met een agogisch en een financieel begeleider.
Waar nodig in samenwerking met collega professionals van woningcorporatie Mooiland, Bemoeizorg, GGZ, verslavingszorg, Sociom of andere netwerkpartners.
Kunnen anderen beter helpen, dan verwijzen we je door.

Aanmelden?

 

     
Wat is het jongerenproject? Wat is ambulante begeleiding? Wat is preventieve woonbegeleiding?

Het jongerenproject bestaat uit 10 individuele woonruimtes in de regio Land van Cuijk.
We helpen jongvolwassenen tussen de 18 en 27 jaar bij zelfstandig leren wonen. We bieden tijdelijke huisvesting als ‘opstapje’ met kans op eigen huisvesting,
in samenspraak met de woningcorporatie.


Heb jij hulpvragen op verschillende leefgebieden?
Heb je binding met regio Land van Cuijk?
Kun je om wat voor reden dan ook,
niet meer thuis wonen en is kamerbewoning
voor jou niet passend?
Misschien is het jongerenproject dan wat voor jou!

 

 

 

 

Heb je eigen woonruimte? Alleen, of met je gezin?

Maar lukt het (even) niet zo goed om het allemaal
draaiende te houden?

Dan kunnen wij je daarbij helpen.
Dit noemen we ambulante woonbegeleiding.

Een woonbegeleider van SMO Verdihuis kijkt
samen met jou naar verschillende leefgebieden
waar verbetering te halen is.

We beginnen met kijken wat je nu al wel goed lukt.
Waar ben je zelf handig in, of wie van je vrienden en familie kunnen je misschien ergens mee helpen?
Vervolgens helpen we je met wat je lastig vindt.

Vind je het bijvoorbeeld moeilijk om contact
op te nemen met de gemeente of met je familie?
Wij hebben de kennis en ervaring om je hierbij te helpen.

 

Het Verdihuis kan in opdracht van Mooiland, hun bewoners een helpende hand bieden met preventieve woonbegeleiding. Soms blijkt dat een bewoner moeite heeft met het regelen van woonzaken, kampt met persoonlijke/ financiële problemen of hulp nodig heeft bij het dagelijks leven. Het uitgangspunt is dat de zelfredzaamheid van bewoners vergroot of hersteld wordt. 

Met preventieve woonbegeleiding proberen we huisuitzettingen te voorkomen. We kijken samen met de bewoner hoe we problemen kunnen oplossen, zodat de bewoner in zijn/haar huis kan blijven wonen.  

De eerste periode komen we vaak wekelijks langs, zo krijgen we snel inzicht in de situatie en kunnen we werken aan de samenwerking. Daarna wordt de frequentie afgebouwd

 

 

 

Hoe verloopt het traject?

Soms is er niet direct plek binnen het jongerenproject.
Dit betekent niet dat je tot die tijd geen begeleiding kunt ontvangen. Als het passend is, starten we met een ambulant traject en werken we vanuit daar toe naar een traject binnen het jongerenproject.
Met een trajectbegeleider en een financieel begeleider maak je een begeleidingsplan aan de hand van jouw doelen.

En dan komt er een plekje vrij binnen het jongerenproject. Je kunt verhuizen naar een individuele woonruimte in de regio.
In dit traject van 1 a 2 jaar ga je verder werken
aan je gestelde doelen. 
Je leert zelfstandig een huishouden runnen en je administratie te organiseren.

Hoe helpen we je?

Het traject verloopt voor iedereen anders. Het duurt zo kort mogelijk, maar wel zo lang als nodig is.
Samen met een trajectbegeleider en als dat nodig is een financieel begeleider breng je in kaart welke doelen jij hebt en maak je een begeleidingsplan voor hoe je die doelen kunt halen.


Samen met jou bekijken we hoe vaak je begeleiding nodig hebt. Hiervoor wordt dan een WMO beschikking aangevraagd bij de gemeente.

In je WMO-beschikking staat hoeveel uren per week we je kunnen helpen.
Tijdens het traject beoordelen we samen regelmatig
hoe lang en hoe vaak de huisbezoeken nog nodig zijn.

Hoe helpen we je?

Het Verdihuis biedt bij preventieve woonbegeleiding financiële- en agogische ondersteuning.
De financieel dienstverlener pakt het financiële gedeelte op en de agogische medewerker richt zich op alle andere leefgebieden. Zij staan in nauwe verbinding met elkaar, zodat de bewoner overzicht houdt en men van elkaar weet hoe de zaken ervoor staan.  

We komen bij de bewoner thuis. De begeleiding is ondersteunend en praktisch. Soms zijn er maar een paar kleine acties nodig die ervoor zorgen dat iemand alles weer op de rit heeft. Denk bijvoorbeeld aan het openmaken van post, of iets uitzoeken op financieel gebied.

 

 

Hoe meld ik me aan?

Denk je dat we jou met het jongerenproject kunnen helpen? We gaan graag met jou in gesprek. Dit doen we aan de hand van een intake waarin we jou beter willen leren kennen. Tijdens een intake bespreken we jouw hulpvragen, verwachtingen en je motivatie.

Soms hebben we na de intake nog wat achtergrondinformatie van jou nodig. Met toestemming van jou vragen we deze op.

Als alle informatie compleet is, bekijken we of het jongerenproject passend is.

Interesse? Vul een contactformulier in op de website, dan bellen we je terug.

Heb je op dit moment al hulp? Bijvoorbeeld vanuit school of iemand uit je netwerk?
Je bent vrij om tijdens de intake iemand mee te nemen die steunend voor jou is.

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe meld ik me aan?

Denk je dat ambulante begeleiding wat voor jou zou kunnen zijn?
Dan gaan we graag met jou in gesprek.
Dit doen we aan de hand van een intake waarin we jou beter willen leren kennen.
We bespreken jouw hulpvragen,
je verwachtingen en je motivatie.

 

Soms hebben we na de intake nog wat
achtergrondinformatie over jou nodig.
Met jouw toestemming vragen we deze op.
Als alle informatie compleet is, bekijken we of ambulante begeleiding passend is.

 

 

Aanmelden?


Vul het contactformulier in, dan bellen we je snel terug

 

 

 

 

Hoe verloopt de aanmelding?

Omdat deze vorm van begeleiding in opdracht van woningcorporatie Mooiland wordt geboden, verloopt aanmelding via de wijkconsulent.


Een medewerker van SMO Verdihuis komt samen met een wijkconsulent van Mooiland bij jou thuis voor een intakegesprek waarin we jou beter willen leren kennen. We bespreken jouw hulpvragen, je verwachtingen en je motivatie.