Over het Verdihuis

Wij doen er alles aan om mensen die het om welke reden dan ook moeilijk hebben weer opnieuw te laten deelnemen aan de samenleving.

Waarom doen wij dat?

Meedoen aan de maatschappij is niet voor iedereen even makkelijk. Sommige mensen hebben het er zelfs zo moeilijk mee dat er wel eens wat misgaat. Dat begrijpen wij. En daarom helpen wij mensen en gezinnen die de grip op hun leven even zijn kwijtgeraakt. Dat doen wij omdat we geloven dat iedereen de mogelijkheden heeft om iets van zijn leven te maken.

Hoe doen wij dat?

Wij vinden dat niemand tegen zijn wil op straat moet overnachten of leven. Wij bieden mensen opvang in het Verdihuis. Of wij zoeken actief naar een andere oplossing. Mensen worden het beste geholpen in hun eigen leefomgeving. Het voorkomen van huisuitzetting is daarom altijd de beste oplossing. Maar als maatschappelijke opvang of beschermd wonen nodig is, dan organiseren wij dat. Wij doen er alles aan om mensen weer duurzaam te laten meedoen in de samenleving.

Voor wie?

Het Verdihuis is er voor mensen en gezinnen die door complexe en meervoudige problemen, dak- of thuisloos geworden zijn, of dat kunnen worden. Voorbeelden van die problemen zijn onder andere combinaties van armoede, schulden, psychische problemen, verslaving, werkloosheid of een (verstandelijke) beperking. Het lukt ze daardoor niet meer om zelf - of met de hulp uit hun sociale omgeving - hun leven op de rit te houden. Het Verdihuis is gespecialiseerd in het begeleiden van deze mensen op alle levensterreinen. Dat doen wij niet alleen. Daarvoor werken wij samen met onze ketenpartners. Door het tijdig signaleren van risico's en hierin samen op te trekken, kunnen we crisisopvang mogelijk voorkomen. Wij zijn pas tevreden als de cliënt zelf ervaart dat hij weer als volwaardig burger mee doet in de samenleving.